Phương pháp

1993Đang online
808Đọc hôm nay
120Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Bật tắt tên nhà điều hành, tên nhà điều hành bên cạnh mạng chuyển đổi

2018-05-14 17:36:02

Khi chúng tôi sử dụng, 4g tín hiệu nơi hiển thị các nhà điều hành tên trung quốc như thế này, làm thế nào nếu chúng tôi muốn mở hoặc đóng tên nhà điều hành nên làm gì

Phương pháp/bước
1

Trước hết hãy bật thiết bị lên.

2

Sau khi bật thiết lập, chọn hiển thị.

3

Trong màn hình, chúng tôi chọn nhiều thiết lập hơn.

4

Trong nhiều thiết lập, chúng tôi có thể thấy ở đây hiển thị tên của người điều hành.

5

Mở nút phía sau bạn có thể hiển thị tín hiệu 4g trên màn hình này, bên cạnh tên của nhà điều hành trung quốc.

6

Nếu bạn mở trường hợp, bạn chỉ cần nhấn nút này ở phía sau bạn có thể cho anh ta để tắt, tắt sau đó không có tên nhà điều hành.

Thông tin giới thiệu