Phương pháp

576Đang online
808Đọc hôm nay
120Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Ngôi SAO năm cánh yêu thích

2018-03-02 00:00:00

Nhìn quá nhiều, tốt hơn là tự làm.

Công cụ/nguyên liệu
1

Giấy trắng

2

Kéo một

Phương pháp/bước
1

Gấp một hình vuông giấy trắng thành một hình tam giác

2

Gấp một tam giác gấp lại thành một dòng tam giác nhỏ, tại thời điểm này tôi chỉ cần gấp một nửa, hoặc nó sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp

3

Sử dụng các điểm vuông, chia trung tâm tam giác gấp thành 5 phần. Bốn đường màu đen, được gọi là đường cong.

4

Gấp theo đường màu đen

5

Cắt theo đường màu đen trong hình, mở nó ra.

6

Sau khi mở rộng thời gian này, thấy hai góc không phải là rất tốt, nó không quan trọng, có thể sửa chữa nó

7

Ngôi SAO năm cánh

Lưu ý
1

Những đường màu đen trong đồ họa mà tôi đã vẽ để các bạn có thể thấy

2

Làm việc nhiều hơn là tốt cho sức khỏe

Thông tin giới thiệu