Phương pháp

1558Đang online
178Đọc hôm nay
40Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Nền tảng thương mại nước ngoài làm thế nào để tìm đơn đặt hàng

2018-03-13 06:24:08

Nhân viên thương mại nước ngoài cần phải làm việc hàng ngày, với những tấm lót để có đơn đặt hàng!

Công cụ/nguyên liệu
1

Phần mềm có thể truy cập Internet

2

Nền tảng thêm

Phương pháp/bước
1

Bước đầu tiên, cho dù có nền tảng thương mại nước ngoài riêng của họ, chẳng hạn như baba, trung quốc sản xuất, đẩy toàn cầu. Những nền tảng này cho phép khách hàng tìm kiếm trên Google. Gửi ít nhất 20 bài quảng cáo mỗi ngày, nhiều RFQ.

2

Bước thứ hai, thông qua phần mềm xã hội. Và đưa ra video giới thiệu sản phẩm trên những nền tảng này.

3

Bước thứ ba, phát triển thư tiếp thị, cố gắng không để gửi hàng loạt thư, mục tiêu phát hành thư chất lượng cao. Email chủ đề rõ ràng: chủ đề đơn giản nhất là "tên sản phẩm +vendor."

Thông tin giới thiệu