Phương pháp

1888Đang online
10Đọc hôm nay
41Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào apple chặn quảng cáo

2018-03-13 19:12:58

Cách apple chặn quảng cáo. Bạn nên làm gì nếu bạn muốn chặn tất cả các quảng cáo khi sử dụng apple? Đây là cách apple chặn quảng cáo.

Công cụ/nguyên liệu

Quả táo

Phương pháp/bước
1

Trong sẽ thiết lập mở.

2

Sau khi mở thiết lập, nhấp vào thời gian sử dụng màn hình.

3

Và chọn cột kiểm soát truy cập cá nhân trong thời gian sử dụng.

4

Thông tin này được lấy từ kinh nghiệm

5

Và đặt quảng cáo không cho phép.

6

Khi thiết lập xong, bạn có thể chặn quảng cáo.

Thông tin giới thiệu