Phương pháp

1993Đang online
808Đọc hôm nay
120Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để tham gia vào nhiệm vụ trên nền tảng yi SAN

2018-05-14 11:12:10

Muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình và có kỹ năng CG, bạn có thể xem xét việc tham gia vào công việc.

Công cụ/nguyên liệu

Máy tính

Phương pháp/bước
1

Nội dung liên quan bị tịch thu trái phép từ kinh nghiệm

2

Thứ hai, mỗi mô hình nhiệm vụ có 5 vị trí tham gia, tham gia hoặc tham gia vào các cuộc đàm phán chờ đợi khách hàng xác nhận cuối cùng. (lưu ý: cấp cao hơn, nhiều khả năng thành công nhận nhiệm vụ)

3

Sau khi hội đủ điều kiện cuối cùng, đọc các yêu cầu công việc của khách hàng, tham khảo, mô hình theo yêu cầu công việc.

Lưu ý

Đọc kỹ các yêu cầu và không bao giờ mù quáng tham gia

Thông tin giới thiệu