Phương pháp

1335Đang online
178Đọc hôm nay
40Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Học sinh cũ làm thế nào để truy vấn lô nhập học

2018-05-09 04:48:11

Học sinh cũ làm thế nào để truy vấn lô nhập học? Nhỏ sau đây dạy cho bạn làm thế nào để hoạt động, các bước cụ thể như sau:

Công cụ/nguyên liệu
1

Apple 12

2

iOS15.4

3

Khi v3.3.7

Phương pháp/bước
1

1, khi bạn mở các ứng dụng vào trang chủ, nhấp vào "giáo dục" chức năng.

2

Bài báo này dựa trên kinh nghiệm

3

3, cuối cùng nhập số id và thông tin liên quan, nhấp vào "truy vấn ngay lập tức".

Thông tin giới thiệu