Phương pháp

1887Đang online
808Đọc hôm nay
120Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Không thể nhảy 2 làm thế nào để chơi?

2018-03-01 22:24:00

Một trò chơi chạy bộ đơn giản, bạn cần phải kiểm soát những ô vuông nhỏ màu CAM, vượt qua vô số hình đa giác màu đỏ nguy hiểm, và đi càng xa càng tốt trên đường chạy.

Công cụ/nguyên liệu

Cú nhảy dấu cách.

Bước/phương pháp
1

Nhấn nút bắt đầu trò chơi, nhấn nút Start để tiếp tục.

2

Cú nhảy dấu cách.

3

Một trò chơi parkour đặc biệt, tránh những hình đa giác đen nguy hiểm.

Lưu ý

Cú nhảy dấu cách.

Thông tin giới thiệu