Phương pháp

1887Đang online
808Đọc hôm nay
120Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để khiếu nại tài khoản qq?

2018-05-14 22:24:10

Là công cụ chat phổ biến nhất của chúng tôi, chúng tôi thường bị ràng buộc hoặc vấn đề bảo mật. Hộp thư bảo mật, vân vân, nhưng nếu tất cả những thông tin này bị mất hoặc không thể sử dụng. Làm thế nào để khiếu nại tài khoản? Kinh nghiệm Ben 咗 ð ª ¸ screenshot từ trình đơn khiếu nại lên tài khoản sẽ cho bạn xem làm SAO thực hiện qq mới nhất

Phương pháp/bước
1

Mở cửa sổ đăng nhập và nhấn vào "quên mật khẩu" bên cạnh đăng nhập.

2

Sau đó vào tài khoản, nhập các yêu cầu khiếu nại.

3

Xác nhận bằng tay và sau đó cần xác nhận bằng tay, xác nhận bằng cách nhấp vào, bước tiếp theo.

4

Nó sẽ kiểm tra hệ thống an ninh của bạn, nếu không có vấn đề gì tiếp tục.

5

Mật mã lấy lại sẽ cho phép bạn lấy lại mật mã thông qua mã captcha an toàn, và tất nhiên chúng tôi không có thông tin đó. Nhấp vào những cách khác

6

Sau đó đi vào bảo mật và vấn đề bảo mật và chọn cái ở dưới cùng.

7

Tài khoản khiếu nại nếu bảo mật vấn đề và như vậy, không có thông tin này. Thiết lập lại chỉ có thể được thực hiện bằng cách kêu gọi. Điền thông tin cá nhân

8

Sau đó là điền vào thông tin khiếu nại, như mật khẩu đã từng được sử dụng, mật khẩu, vân vân

9

Thông báo nhận được tiếp theo là thông báo nhận được

10

Đặt lại mật khẩu mới, rồi điền vào mật khẩu mới sau khi đặt lại.

11

Trang này lấy từ kinh nghiệm

Thông tin giới thiệu