Phương pháp

925Đang online
178Đọc hôm nay
40Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Dùng gì hơn compare3

2018-03-13 00:00:32

Trong các hoạt động của Windows, thường cần phải so sánh sự khác biệt giữa hai tập tin hoặc sự khác biệt, vượt qua so sánh là một công cụ rất hữu ích, bài viết mô tả làm thế nào để sử dụng công cụ này để so sánh các tập tin hoặc thư mục.

Phương pháp/bước
1

Lần đầu tiên tải công cụ Beyond Compare 3 từ Internet, sau đó mở phần mềm này, giao diện dưới đây.

2

Giao diện bắt đầu ở bên trái là so sánh thư mục, tập tin, v.v., ở đây chọn tập tin để so sánh. Giao diện này xuất hiện.

3

Mở hai tập tin cần so sánh trên giao diện bật lên, dễ dàng tìm thấy biểu tượng mở tập tin.

4

Biểu đồ dưới đây cho thấy nội dung của cả hai, trong đó màu đỏ biểu thị sự khác biệt giữa hai điểm khác nhau. Chúng ta có thể thấy rõ bằng cách so sánh.

5

Trong trường hợp có sự khác biệt, bạn có thể đồng bộ hóa tập tin bằng các mũi tên bên trái và bên trái của văn bản, đồng bộ hoá các địa điểm khác nhau đầu tiên.

6

Bạn có thể thấy sự phân bố của sự khác biệt văn bản qua hình ảnh nhỏ ở góc bên trái, và bạn có thể nhanh chóng định vị được sự khác biệt bằng cách kéo vùng của hộp chữ nhật.

Thông tin giới thiệu