Phương pháp

1888Đang online
10Đọc hôm nay
41Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Tôi đang trong tình yêu với bạn, không sợ sự đông đúc của biển người, những gì là bài hát dũng cảm của cuộc sống

2018-03-13 17:36:21

"Anh yêu em, không sợ biển người đông đúc, dũng cảm cả đời" là lời trong bài hát "dũng cảm". Một, sách thánh can đảm rao lời bài hát tôi yêu anh dũng của đám đông hàng ngàn người đông đúc cả cuộc đời còn lại cạn kiệt của lòng can đảm để có thể đến gần anh dù một centimét yêu anh là tôi bỏ lại muốn mạo hiểm cờ không phải sợ mưa ở gần dù mưa của năm tháng của về sau là các bạn sẽ như sắp đáng xem quá nhiều tình nhân FenFenGeGe tình yêu thực sự rất dễ bị tổn thương giống như những bông hoa trong nhà kính anh nói vậy tôi thực sự rất xoa nếu tôi không có hy-mê-nê đã từng hứa hẹn anh vẫn còn yêu tôi không nghe SAO băng toàn bộ của bầu trời đêm Rơi của âm thanh đó ước muốn làm cho anh nghe tôi yêu anh dũng của đám đông hàng ngàn người đông đúc cả cuộc đời còn lại cạn kiệt của lòng can đảm để có thể đến gần anh dù một centimét yêu anh là tôi bỏ lại muốn mạo hiểm cờ không phải sợ mưa ở gần dù mưa của năm tháng của về sau là bạn có chân như anh nói vậy tôi thực sự rất xoa nếu tôi không có hy-mê-nê đã từng lời hứa của anh vẫn còn yêu tôi không nghe bầu trời đêm SAO băng của SAO băng. âm thanh đó ước muốn làm cho anh nghe tôi yêu anh dũng đông đúc của đám đông hàng ngàn người dùng Cả cuộc đời còn lại hết lòng can đảm của chỉ để có thể đến gần anh dù một centimét yêu anh là tôi bỏ lại muốn mạo hiểm cờ không phải sợ mưa ở gần dù mưa của năm tháng của về sau là bạn có chân như tôi yêu anh dũng của đám đông hàng ngàn người đông đúc cả cuộc đời còn lại cạn kiệt của lòng can đảm để có thể đến gần anh dù một centimét yêu anh là tôi bỏ lại muốn mạo hiểm cờ không phải sợ mưa ở gần dù mưa của năm tháng của về sau là bạn có chân và chết

Thông tin giới thiệu