Phương pháp

925Đang online
178Đọc hôm nay
40Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Nodepad++ nhanh chóng so sánh nội dung của các tài liệu khác nhau

2018-03-12 22:24:19

Tại nơi làm việc, chúng tôi muốn nhìn vào các tài liệu, những thay đổi chương trình, điều này là cần thiết để so sánh sự khác biệt giữa các tài liệu, cho bạn hôm nay sử dụng notepad++ nhanh chóng so sánh tài liệu khác nhau hoạt động:

Công cụ/nguyên liệu
1

Máy tính

2

notepad++

Phương pháp/bước
1

1, nhấp đôi vào chạy phần mềm notepad++.

2

Bài báo này dựa trên kinh nghiệm

3

3, mở hai tài liệu để so sánh:

4

4, chuyển chuột vào TAB bổ sung, và sau đó lựa chọn Compare:

5

5, khai triển danh sách, nhắp vào mục chức năng trong danh sách:

6

6, ở đây chúng tôi có thể nhìn thấy tài liệu thay đổi sẽ được hiển thị với một màu sắc đặc biệt của nền:

Lưu ý
1

Hãy bỏ phiếu cho tôi!

2

Reproduced mà không có nguồn gốc tôi sẽ được buồn oh!

Thông tin giới thiệu