Phương pháp

1888Đang online
10Đọc hôm nay
41Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Origami: "đông nam tây bắc"

2018-03-13 22:24:05

Khi còn nhỏ chơi “ đông nam phía tây bắc ” của origami chắc chắn các bạn còn nhớ rồi, ở phía tây bắc đông nam theo bốn hướng anh, bạn có thể chọn bất cứ hướng nào đó và thực hiện lựa chọn, ở phía tây bắc đông nam theo mọi hướng tất cả đều viết trước khi một số các bạn muốn thứ gì đó tốt, lúc đó cảm thấy rất vui, các bạn còn có thể nhớ xếp nào không, để tôi nói cho các bạn biết không

Công cụ/nguyên liệu

Giấy A4, dao

Phương pháp/bước
1

Chỉ cần làm theo các bước trên đường dây, rất đơn giản. Mảnh giấy

2

Như thế này

Thông tin giới thiệu