Phương pháp

963Đang online
10Đọc hôm nay
41Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Hình tam giác xen vào quá trình hình tam giác của origami

2018-03-14 09:36:28

Nhìn thấy rất nhiều hình tam giác cắm trong kinh nghiệm, rất đẹp, đặc biệt làm một hướng dẫn cơ bản cho tam giác cắm, hy vọng giày dép trẻ em thích.

Công cụ/nguyên liệu

Mảnh giấy

Phương pháp/bước
1

Mảnh giấy có kích cỡ 2:1 và gấp đôi.

2

Gấp đường chấm theo biểu đồ.

3

Hai bên của các giấy theo đường gạch gạch xoắn nghiêng.

4

Nhấn đường gạch chấm để gấp lên.

5

Gấp hai góc tiếp tục gấp lên theo đường trung tâm.

6

Về hai bên gấp đôi.

7

Kết hợp như sau:

8

Đây là những tác phẩm kinh điển tuyệt vời từ kinh nghiệm, để xem.

Lưu ý

Độ cứng của mảnh giấy là hợp lý

Thông tin giới thiệu