Phương pháp

1335Đang online
178Đọc hôm nay
40Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Đặc điểm của chip điều khiển không cách ly SM7307

2018-05-09 09:36:56

Đặc điểm và ứng dụng của chip điều khiển không cách ly SM7307

Phương pháp/bước
1

Tóm tắt SM7307: SM7307 là một chip điều khiển bằng lái pwm-led có hiệu quả cao với năng lượng tích hợp bên trong. Chính xác hiện tại liên tục có thể đạt được toàn bộ điện áp hơn hoặc hơn 3%, chip điện áp trực tiếp từ đầu vào đào cung cấp nguồn cung cấp năng lượng mà không cần dây xoắn phụ trợ. Chủ yếu là cho các động cơ BUCKLED nổi bật. Bạn có thể tạo ra một dòng điện liên tục mà không cần một bộ phận bồi thường nào. Các bộ phận ngoại vi ít hơn, chi phí thấp của chương trình, có một đầu ra LED mở ngắn mạch bảo vệ tính năng.

2

Thông tin này bị tịch thu trái phép từ kinh nghiệm

3

Ứng dụng: 1.T8, đèn T5 2. đèn LED bóng đèn LED và đèn trang trí

Thông tin giới thiệu