Phương pháp

925Đang online
178Đọc hôm nay
40Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Hệ điều hành máy tính trung quốc là gì

2018-05-09 16:00:12

Với sự phát triển của ngành công nghiệp máy tính, nước ta đã phát triển rất nhiều hệ điều hành máy tính khác nhau

Công cụ/nguyên liệu

Máy tính

Phương pháp/bước
1

Hệ thống đã phát triển ở trung quốc là: 1. deep Linux (deepin) 2. UbuntuKylin (dự án mở được hỗ trợ và dẫn đầu bởi CCN united LABS ở trung quốc) 3. Người thắng cuộc (NeoKylin); Ngân hà và nhà vô địch pricewaterđã tuyên bố hợp nhất thương hiệu vào ngày 16 tháng 12 năm 2010 4. Wicoran Linux (WiOS) 5. bắt đầu hệ điều hành (StartOS mưa rừng gió OS); 6. khóa đá an toàn hoạt động hệ thống; 7. cộng sản Linux; Hệ điều hành của SAP; 9. kfonde desktop operating system 10. PWC Linux (i-soft OS); Thread rtos12. zte mới trục hoạt động hệ thống 13. Một hệ điều hành nổi tiếng 14. springlinux15. Linux (redflag Linux) 16 OS) 19. (hệ thống) 20.

2

Từ kinh nghiệm

Thông tin giới thiệu