Phương pháp

1993Đang online
808Đọc hôm nay
120Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Hướng dẫn du lịch westlife village?

2018-03-01 14:24:00

West jihong làng có các điểm tham quan du lịch nổi tiếng của trung quốc, du lịch đến mùa du lịch khách du lịch vô số, sau đây là một phần nhỏ cho bạn để giới thiệu west jihong làng du lịch hướng dẫn, hãy đến và xem.

Phương pháp/bước
1

Hongcun có rất nhiều đặc điểm, trang trí là rất đẹp, thích hợp cho hình ảnh.

2

Hongcun cũng có rất nhiều đặc điểm của gạo, các món ăn, chẳng hạn như mùi cá hồi, bưu thiếp, rất văn nghệ.

3

Hồng làng có rất nhiều hồ, chỉ vào khu vực danh lam thắng cảnh sẽ thấy một bông sen, có một hình ảnh phản chiếu.

4

Có rất nhiều sinh viên trong khu vực đang vẽ các tòa nhà biểu tượng, bạn có thể chụp ảnh các tòa nhà này như là một hình ảnh.

5

Có rất nhiều nghệ sĩ dân gian làm những thứ rất thú vị.

Thông tin giới thiệu